Educatie en Coaching

nmeDOEN coacht ouders en pedagogisch professionals die samen met kinderen naar buiten willen.

“Kinderen moeten gestimuleerd worden om wél naar buiten te gaan als het regent en ze mogen wél in de hoogste boom klimmen.”

Wij nemen hierin het voortouw door ouders en pedagogisch professionals te activeren, te begeleiden en te ondersteunen met als doel een avontuurlijke en ontdekkende houding te stimuleren bij kinderen. Wij hebben in deze rol al veel ouders en (toekomstig) pedagogisch professionals geïnspireerd en begeleid!

werkwijze

nmeDOEN kan worden ingehuurd als er behoefte is aan coaching of advies. Dit kan eenmalig zijn op bijvoorbeeld een studiedag of tijdens een ouderavond, maar ook voor een langere periode; een coachingstraject.

Tijdens een coachingstraject worden de pedagogisch professionals geactiveerd, begeleid en ondersteund met als doel een avontuurlijke en ontdekkende houding te ontwikkelen bij zichzelf en bij de kinderen. Na het traject kunnen de medewerkers onder andere zelfstandig natuuractiviteiten uitvoeren.

EEN COACHINGSTRAJECT IS GLOBAAL ALS VOLGT OPGEBOUWD:

Bijeenkomst 1

Kennismaking en uitleg van het traject.

Presentatie over het belang van natuur en buitenspel, inclusief voorbeelden van natuuractiviteiten. De bijeenkomst wordt afgesloten met het beleven van een natuuractiviteit.

Bijeenkomst 2

Bijwonen van natuuractiviteit met kinderen, verzorgd door nmeDOEN.

Uitleg huiswerkopdracht voor de weken na bijeenkomst 2; “een eigen natuuractiviteit voor kinderen organiseren en uitvoeren”.

Bijeenkomst 3

Evalueren van huiswerkopdracht; natuuractiviteiten.

Borgen van natuur en buitenspel binnen de organisatie.


Het traject wordt vaak afgesloten met een ouderavond om de ouders van de kinderen in te lichten over het belang van natuur en buitenspel.

MEER INFORMATIE OVER SCHOLING DOOR NMEDOEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP